PRYL-certifiering våren 2019

Kommande öppna PRYL-certiferingsdatum för våren 2019

Hörby 4 mars
Linköping 27 mars
Borlänge 29 april
Umeå 27 maj

Vill ni boka en företagsintern certifiering vänligen kontakta oss på info@sscab.com eller 013-12 79 50.