Övriga certifieringsområden

SFU - Skötsel och förvaltning av utemiljö

Personcertifiering mot kravspecifikation enligt SFU (Skötsel och förvaltning av utemiljö) enligt standarden ISO/IEC 17024. Den är ett naturligt steg mot en fullvärdig kontroll av fastighetsförvaltningen. SFU vänder sig huvudsakligen till personer som arbetar praktiskt med skötsel och förvaltning av utemiljö på:

 1. Kyrkogårdar
 2. Bostadsområden
 3. Golfbanor
 4. Idrottsanläggningar
 5. Industri- och kontorsfastigheter
 6. Parker och torg
 7. Övriga trädgårdsanläggningar

Bred förankring av SFU-projektet inom trädgårds- och fastighetsnäringarna

SFU-projektet har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter från trädgårds- och fastighetsnäringarna. Projektet stöttas av såväl fackliga organisationer som arbetsgivarorganisationer, samt utbildningssamordnare. Vi har nu utarbetat och formellt fastslagit de kunskapskrav som man inom trädgårds- och fastighetsnäringarna tillsammans har bestämt. Detta arbete har lett fram till kravspecifikationen SFU som är en utveckling av Yrkesbevis 8.

Kravspecifikationen innefattar 7 olika kunskapsområden:

 1. Produktionsstyrning & affärsmannaskap
 2. Arbetsmiljö och säkerhet
 3. Grundläggande naturkunskap
 4. Vegetationsytor
 5. Markbeläggningar
 6. Fast utrustning
 7. Maskiner

Alla vinner på personcertifiering

Erfarenheter som gjorts vid certifieringar av andra jämförbara yrken, visar på ett flertal gynnsamma effekter. Bland annat har man uppnått minskad sjukfrånvaro, större engagemang och att personalen känner att de är betydelsefulla på jobbet och har inflytande över sin vardag.

Certifiering av en yrkesgrupp medför ökad trygghet för såväl beställare som för utföraren. Beställaren vet vad han köper och att det blir fackmässigt utfört. Den certifierade har papper på sin kompetens och kan hävda sig bättre i konkurrensen på arbetsmarknaden. Alla vinner på personcertifiering